Ons team

Frank Coel

info@coeladvocaten.be

Frank Coel is gespecialiseerd in de verdediging van de rechten van particulieren en bedrijven, in het bijzonder tegenover overheden. Als advocaat verdedigt hij zowel op vlak van administratief recht, bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht. Bovendien is hij deskundig in fusies, overnames en liquidaties en bemiddelaar bij geschillen tussen vennoten.

Specialiteiten

  • Administratief recht: verdediging van particulieren en bedrijven tegenover beslissingen van overheidsinstanties, op eender welk niveau. Van een vereenvoudigde herzieningsprocedure tot een beroep bij de Raad van State.
  • Ambtenarenrecht: benoemingsprocedures, afzettingen en ontslagen van statutair en contractueel personeel.
  • Strafrecht: verdediging van beklaagden en slachtoffers voor de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg tot het Hof van Cassatie.
  • Bedrijfsrecht: fusies, overnames, reorganisaties, liquidaties, geschillen tussen vennoten.
  • Burgerlijk recht: landbouwpacht, erfpacht, erfdienstbaarheid, (commerciële) huurovereenkomsten, en beroep tegen onteigeningen.

Studies en opleidingen

Licentiaat in de Rechten– Vrije Universiteit Brussel – 1990

Stage in de advocatuur bij Feremans, Vets & Verreydt in Mechelen

Getuigschrift van opleiding Cassatie in strafzaken – 2016

Activiteiten

  • Lid van de Balie Mechelen, daarna de Balie Provincie Antwerpen, sinds 1990
  • Lid van de Raad en penningmeester bij de Orde van Advocaten Mechelen tot 2019
  • Lid van diverse commissies bij de Orde van Vlaamse Balies
  • Lid van de Tuchtraad in Beroep sinds 2019
  • Provincieraadslid bij de Provincie Antwerpen van 2000 tot 2006