Publicaties

Coel Advocaten

info@coeladvocaten.be
Bart Coel, fiscaal recht, vennootschapsrecht

Bart Coel

 • Fiscale Rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen 2011-2013, Larcier, mei 2015 (mede-auteur)
 • Fiscale Rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen 2008-2010, Larcier, 2012 (mede-auteur)
 • Dubbelbelastingverdragen en Fiscus, Kluwer, 2012 (mede-auteur)
 • Fiscale Rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen 2005-2007, Larcier, 2009 (mede-auteur)
 • Fiscale Wenken: Dubbelbelastingverdragen, Kluwer, 2004 (mede-auteur)
 • Diverse artikels voor gespecialiseerde vakbladen
 • Hij is sinds 2000 regelmatig spreker op Belgische en internationale studiedagen en congressen o.a. aangaande “De Managementvennootschap van A tot Z”, “Werken met Belgische of buitenlandse (onderaannemers)”, “International Mobility Day (Claeys & Engels)”, "De Europese Spaarrichtlijn", “Afschaffing effecten aan toonder: fiscale alternatieven”, “Fiscale Amnestie”, “De eenmalig bevrijdende aangifte”, ...
 • Lid van het Fiscaal Gezelschap
 • Lid van BNI Keerbergen en Meer
 • Bestuurder van de vakgroep Fiscaal Recht van de Balie Antwerpen-Mechelen-Turnhout
 • Lid van Dutch Network Brussels
Frank Coel, administratiefrecht, familierecht, ondernemingsrecht, strafrecht

Frank Coel

 • Inleiding tot het Vreemdelingenrecht, Brugge, Die Keure, 2002
 • Diverse thematische artikels voor gespecialiseerde vakbladen
 • Sinds 1990 herhaaldelijk spreker en gastdocent voor studiedagen ten verzoeke van de UA, de OVB en de Orde van advocaten te Mechelen
 • Lid van diverse commissies in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies
 • Lid van de Klachtencommissie voor gesloten Centra
 • Zetelend lid van de tuchtraad in beroep
 • Voormalig lid van de Raad van Orde van Advocaten te Mechelen, lid van de taxatiecommissie en penningmeester van de Orde van advocaten te Mechelen