Onze diensten

Kampt uw bedrijf met moeilijkheden? We helpen u!

info@coeladvocaten.be

Cashflowproblemen? Te lage rentabiliteit? Hebt u schulden bij de fiscus, btw of RSZ? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure of een faillissement zijn niet per se de doodsteek, als u er tijdig op reageert. Dit zijn uw opties ....

Kampt uw bedrijf met moeilijkheden? Laat het hoofd niet hangen: uit ervaring weten we dat er vaak een oplossing bestaat. We bieden begeleiding op maat, helpen u bij de evaluatie van de situatie en kunnen de juiste maatregelen uitwerken en helpen toepassen.

Drie stappen om uw bedrijf te herstructureren

1. De situatie evalueren

Stap één: we verzamelen de nodige informatie om de situatie te evalueren. Naargelang uw situatie betekent dit:

- De evolutie van uw rekeningen analyseren om de oorzaak van uw situatie te identificeren (indien nodig maken we op voorhand uw laatste jaarrekening op)

- De rentabiliteit van de verschillende activiteiten bestuderen om te bepalen welke moeten worden voortgezet en, waar mogelijk, de kostenbesparingen kunnen worden opgespoord

- Een lijst van schuldeisers opstellen om de schuldenlast te evalueren en te achterhalen welke betalingen al dan niet dringend zijn

- Een debiteurenlijst van uw bedrijf opstellen om een inschatting te maken hoe u een deel van uw terugbetalingen kunt financieren

- Een cashflowplan uitwerken om de aankomende uitgaven en de nodige middelen te identificeren en deze te kunnen verhelpen.

 

2. Een lijst opmaken met actiepunten en prioriteiten stellen

Zodra we de huidige situatie van uw bedrijf hebben geanalyseerd, kunnen we samen bespreken welke beslissingen genomen moeten worden om de situatie op te lossen.

Om te beginnen zijn er drie opties om uit te kiezen:

- De reorganisatie met voorzetting van de activiteit(en)

- Een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) opstarten. Met een GRP verkrijgt u een tijdelijk uitstel bij uw schuldeisers en krijgt u extra tijd om te evalueren hoe uw bedrijfssituatie kan worden hersteld.

- De aangifte van het faillissement. Als er geen mogelijkheden meer zijn om het bedrijf terug te brengen naar een situatie waar er winst wordt geboekt en schulden worden afbetaald, is het best zo snel mogelijk te handelen. Zo beschermt u uzelf en uw persoonlijk patrimonium tegen de gevolgen van een faillissement.

Indien u uw bedrijf kunt herstellen, wordt een plan van aanpak bepaald en toegepast. Naargelang uw situatie betekent dit onder meer:

- Beslissen welke activiteit(en) u voortzet en welke u stopzet

- Een kostenbesparingsplan invoeren

- De inning van uw onbetaalde schuldvorderingen bij uw schuldenaars al dan niet via een incassobureau te laten verlopen

- Eventuele ontslagen doorvoeren

- Meerdere afbetalingsplannen uitwerken ter voorbereiding van onderhandelingen met elke schuldeiser

- …

 

3. Uw herstelplan uitvoeren

De laatste stap bestaat uit het uitvoeren van de verschillende geplande maatregelen. We begeleiden u ook in deze cruciale stap. Onze advocaten kunnen u perfect helpen bij het:

- Onderhandelen met de verschillende partijen om tot een evenwichtig akkoord te komen.

- Identificeren van de mogelijke hulpmiddelen voor een herstructurering.

- Eventueel inroepen van een netwerk betrouwbare professionals: notarissen, vastgoedexperten, boekhouders, bedrijfsrevisoren, gerechtsdeurwaarders

 

Kampt uw bedrijf met moeilijkheden?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Tijdens een intakegesprek, gaan we over tot een eerste evaluatie van uw situatie.


info@coeladvocaten.be